Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bjärtrå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bjärtrå 1035 12,7% 21,3% 32,0% 34,1% 7,1% 52,2% 47,8% 0,9% 1,1%
Summa 1035 12,7% 21,3% 32,0% 34,1% 7,1% 52,2% 47,8% 0,9% 1,1%

http://www.val.se