Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bollsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bollsta 692 14,5% 20,4% 31,5% 33,7% 6,4% 53,9% 46,1% 0,4% 1,0%
Summa 692 14,5% 20,4% 31,5% 33,7% 6,4% 53,9% 46,1% 0,4% 1,0%

http://www.val.se