Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skärvsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skärvsta 1018 14,8% 28,2% 27,0% 30,0% 7,7% 47,9% 52,1% 0,2% 2,0%
Summa 1018 14,8% 28,2% 27,0% 30,0% 7,7% 47,9% 52,1% 0,2% 2,0%

http://www.val.se