Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hullsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hullsta 1352 18,0% 21,7% 18,6% 41,6% 6,1% 45,3% 54,7% 0,1% 0,5%
Summa 1352 18,0% 21,7% 18,6% 41,6% 6,1% 45,3% 54,7% 0,1% 0,5%

http://www.val.se