Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Önsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Önsta 1313 19,5% 26,4% 27,8% 26,3% 8,8% 48,1% 51,9% 0,2% 0,7%
Summa 1313 19,5% 26,4% 27,8% 26,3% 8,8% 48,1% 51,9% 0,2% 0,7%

http://www.val.se