Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Prästbordet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Prästbordet 1017 9,6% 30,3% 28,7% 31,4% 5,8% 50,1% 49,9%   1,1%
Summa 1017 9,6% 30,3% 28,7% 31,4% 5,8% 50,1% 49,9% 1,1%

http://www.val.se