Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Långsele S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Långsele S 482 12,9% 27,8% 33,6% 25,7% 4,1% 52,5% 47,5% 0,4% 0,4%
Summa 482 12,9% 27,8% 33,6% 25,7% 4,1% 52,5% 47,5% 0,4% 0,4%

http://www.val.se