Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Långsele N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Långsele N 1316 14,7% 22,9% 27,3% 35,1% 5,6% 49,8% 50,2% 0,2% 0,3%
Summa 1316 14,7% 22,9% 27,3% 35,1% 5,6% 49,8% 50,2% 0,2% 0,3%

http://www.val.se