Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Helgum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Helgum 622 14,1% 23,3% 29,7% 32,8% 7,1% 54,8% 45,2%   0,3%
Summa 622 14,1% 23,3% 29,7% 32,8% 7,1% 54,8% 45,2% 0,3%

http://www.val.se