Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Junsele

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Junsele 1099 11,1% 20,6% 24,4% 43,9% 4,5% 48,8% 51,2% 0,5% 0,7%
Summa 1099 11,1% 20,6% 24,4% 43,9% 4,5% 48,8% 51,2% 0,5% 0,7%

http://www.val.se