Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ödsgård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ödsgård 400 12,8% 19,2% 29,5% 38,5% 5,5% 55,0% 45,0% 1,2% 1,0%
Summa 400 12,8% 19,2% 29,5% 38,5% 5,5% 55,0% 45,0% 1,2% 1,0%

http://www.val.se