Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sjukhuset

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sjukhuset 1070 24,7% 21,7% 18,3% 35,3% 8,8% 44,3% 55,7% 0,2% 1,8%
Summa 1070 24,7% 21,7% 18,3% 35,3% 8,8% 44,3% 55,7% 0,2% 1,8%

http://www.val.se