Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Åsdalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Åsdalen 1218 20,4% 18,5% 18,3% 42,8% 7,1% 45,2% 54,8% 0,3% 0,6%
Summa 1218 20,4% 18,5% 18,3% 42,8% 7,1% 45,2% 54,8% 0,3% 0,6%

http://www.val.se