Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bonäset

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bonäset 1412 10,6% 39,4% 27,3% 22,7% 5,6% 50,8% 49,2%   1,4%
Summa 1412 10,6% 39,4% 27,3% 22,7% 5,6% 50,8% 49,2% 1,4%

http://www.val.se