Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norrflärke-Solberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norrflärke-Solberg 577 10,7% 22,0% 27,6% 39,7% 4,9% 53,4% 46,6% 0,7% 1,2%
Summa 577 10,7% 22,0% 27,6% 39,7% 4,9% 53,4% 46,6% 0,7% 1,2%

http://www.val.se