Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bjästa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bjästa 1480 13,5% 26,7% 23,5% 36,3% 7,0% 48,6% 51,4% 0,3% 1,4%
Summa 1480 13,5% 26,7% 23,5% 36,3% 7,0% 48,6% 51,4% 0,3% 1,4%

http://www.val.se