Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Köpmanholmen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Köpmanholmen 1257 14,8% 28,6% 27,9% 28,7% 6,3% 50,1% 49,9% 0,5% 0,9%
Summa 1257 14,8% 28,6% 27,9% 28,7% 6,3% 50,1% 49,9% 0,5% 0,9%

http://www.val.se