Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Haffsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Haffsta 724 15,2% 37,7% 22,7% 24,4% 7,7% 51,1% 48,9% 0,1% 3,2%
Summa 724 15,2% 37,7% 22,7% 24,4% 7,7% 51,1% 48,9% 0,1% 3,2%

http://www.val.se