Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norrlungånger

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norrlungånger 999 27,9% 28,6% 17,9% 25,5% 9,6% 49,6% 50,4% 0,2% 0,5%
Summa 999 27,9% 28,6% 17,9% 25,5% 9,6% 49,6% 50,4% 0,2% 0,5%

http://www.val.se