Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Översjäla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Översjäla 1540 10,8% 37,7% 21,5% 30,0% 6,0% 48,8% 51,2% 0,2% 0,8%
Summa 1540 10,8% 37,7% 21,5% 30,0% 6,0% 48,8% 51,2% 0,2% 0,8%

http://www.val.se