Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gideå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gideå 888 14,4% 24,0% 28,7% 32,9% 7,3% 52,1% 47,9% 0,6% 0,6%
Summa 888 14,4% 24,0% 28,7% 32,9% 7,3% 52,1% 47,9% 0,6% 0,6%

http://www.val.se