Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Björna S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Björna S 615 12,8% 27,0% 27,0% 33,2% 4,9% 50,2% 49,8%   1,0%
Summa 615 12,8% 27,0% 27,0% 33,2% 4,9% 50,2% 49,8% 1,0%

http://www.val.se