Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Björna N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Björna N 576 11,1% 23,8% 29,2% 35,9% 5,6% 52,3% 47,7% 0,7% 0,9%
Summa 576 11,1% 23,8% 29,2% 35,9% 5,6% 52,3% 47,7% 0,7% 0,9%

http://www.val.se