Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Trehörningsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Trehörningsjö 378 12,2% 20,6% 25,9% 41,3% 5,8% 52,1% 47,9% 0,3% 0,3%
Summa 378 12,2% 20,6% 25,9% 41,3% 5,8% 52,1% 47,9% 0,3% 0,3%

http://www.val.se