Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Stugubyn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stugubyn 1079 16,4% 25,8% 22,2% 35,7% 7,8% 53,2% 46,8%   0,6%
Summa 1079 16,4% 25,8% 22,2% 35,7% 7,8% 53,2% 46,8% 0,6%

http://www.val.se