Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bräcke

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bräcke 1740 14,8% 25,5% 24,1% 35,6% 8,9% 50,7% 49,3% 0,1% 1,4%
Summa 1740 14,8% 25,5% 24,1% 35,6% 8,9% 50,7% 49,3% 0,1% 1,4%

http://www.val.se