Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kälarne

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kälarne 1099 11,6% 22,0% 26,8% 39,6% 5,8% 52,1% 47,9% 0,5% 1,5%
Summa 1099 11,6% 22,0% 26,8% 39,6% 5,8% 52,1% 47,9% 0,5% 1,5%

http://www.val.se