Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sundsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sundsjö 646 13,5% 30,7% 29,4% 26,5% 6,5% 53,4% 46,6% 0,8% 1,5%
Summa 646 13,5% 30,7% 29,4% 26,5% 6,5% 53,4% 46,6% 0,8% 1,5%

http://www.val.se