Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bodsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bodsjö 294 12,6% 18,4% 26,5% 42,5% 6,1% 56,5% 43,5% 0,3% 0,7%
Summa 294 12,6% 18,4% 26,5% 42,5% 6,1% 56,5% 43,5% 0,3% 0,7%

http://www.val.se