Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rödöbygden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rödöbygden 474 13,5% 34,8% 26,6% 25,1% 6,1% 51,9% 48,1%   2,3%
Summa 474 13,5% 34,8% 26,6% 25,1% 6,1% 51,9% 48,1% 2,3%

http://www.val.se