Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Dvärsätt

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Dvärsätt 973 16,1% 40,7% 26,7% 16,4% 8,9% 51,4% 48,6% 0,1% 1,2%
Summa 973 16,1% 40,7% 26,7% 16,4% 8,9% 51,4% 48,6% 0,1% 1,2%

http://www.val.se