Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ås Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ås Södra 722 11,5% 58,9% 18,1% 11,5% 6,6% 49,2% 50,8%   0,6%
Summa 722 11,5% 58,9% 18,1% 11,5% 6,6% 49,2% 50,8% 0,6%

http://www.val.se