Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ås Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ås Norra 1387 13,8% 39,5% 24,9% 21,8% 7,9% 50,7% 49,3% 0,4% 0,9%
Summa 1387 13,8% 39,5% 24,9% 21,8% 7,9% 50,7% 49,3% 0,4% 0,9%

http://www.val.se