Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Föllinge-Laxsjö-Hotagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Föllinge-Laxsjö-Hotagen 1344 12,8% 21,2% 26,1% 39,9% 6,3% 52,5% 47,5% 0,4% 1,9%
Summa 1344 12,8% 21,2% 26,1% 39,9% 6,3% 52,5% 47,5% 0,4% 1,9%

http://www.val.se