Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Alsenbygden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Alsenbygden 971 17,0% 26,6% 28,3% 28,1% 7,3% 53,2% 46,8% 0,4% 0,9%
Summa 971 17,0% 26,6% 28,3% 28,1% 7,3% 53,2% 46,8% 0,4% 0,9%

http://www.val.se