Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östra Bredgård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Bredgård 1221 19,6% 26,8% 25,9% 27,8% 8,4% 50,4% 49,6% 0,5% 0,5%
Summa 1221 19,6% 26,8% 25,9% 27,8% 8,4% 50,4% 49,6% 0,5% 0,5%

http://www.val.se