Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Bredgård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Bredgård 1394 12,6% 24,3% 26,6% 36,4% 5,5% 52,7% 47,3% 0,2% 0,4%
Summa 1394 12,6% 24,3% 26,6% 36,4% 5,5% 52,7% 47,3% 0,2% 0,4%

http://www.val.se