Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hammerdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hammerdal 1463 15,2% 23,7% 26,1% 35,1% 7,5% 52,7% 47,3% 0,5% 0,8%
Summa 1463 15,2% 23,7% 26,1% 35,1% 7,5% 52,7% 47,3% 0,5% 0,8%

http://www.val.se