Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ede

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ede 467 14,8% 27,6% 25,9% 31,7% 5,8% 53,1% 46,9% 0,2% 1,9%
Summa 467 14,8% 27,6% 25,9% 31,7% 5,8% 53,1% 46,9% 0,2% 1,9%

http://www.val.se