Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gäddede

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gäddede 696 13,9% 20,0% 30,2% 35,9% 5,2% 53,4% 46,6% 0,6% 3,9%
Summa 696 13,9% 20,0% 30,2% 35,9% 5,2% 53,4% 46,6% 0,6% 3,9%

http://www.val.se