Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Backe

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Backe 723 12,9% 19,6% 25,7% 41,8% 6,8% 51,7% 48,3% 0,6% 0,7%
Summa 723 12,9% 19,6% 25,7% 41,8% 6,8% 51,7% 48,3% 0,6% 0,7%

http://www.val.se