Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kyrktåsjö-Norråker

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kyrktåsjö-Norråker 570 9,5% 18,6% 26,7% 45,3% 5,3% 55,1% 44,9% 1,2% 1,6%
Summa 570 9,5% 18,6% 26,7% 45,3% 5,3% 55,1% 44,9% 1,2% 1,6%

http://www.val.se