Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Åre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Åre 2043 30,0% 41,8% 18,2% 10,0% 8,7% 51,8% 48,2% 0,0% 3,3%
Summa 2043 30,0% 41,8% 18,2% 10,0% 8,7% 51,8% 48,2% 0,0% 3,3%

http://www.val.se