Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mörsil

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mörsil 757 17,0% 28,5% 26,7% 27,7% 7,3% 53,0% 47,0%   1,2%
Summa 757 17,0% 28,5% 26,7% 27,7% 7,3% 53,0% 47,0% 1,2%

http://www.val.se