Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kall

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kall 424 13,2% 18,9% 31,4% 36,6% 6,1% 56,6% 43,4% 0,9% 1,2%
Summa 424 13,2% 18,9% 31,4% 36,6% 6,1% 56,6% 43,4% 0,9% 1,2%

http://www.val.se