Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hallen-Marby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hallen-Marby 972 14,7% 26,0% 29,2% 30,0% 7,4% 51,3% 48,7% 0,1% 0,9%
Summa 972 14,7% 26,0% 29,2% 30,0% 7,4% 51,3% 48,7% 0,1% 0,9%

http://www.val.se