Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Svenstavik-Vigge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Svenstavik-Vigge 1720 16,2% 23,6% 27,7% 32,6% 7,8% 51,2% 48,8% 0,6% 0,5%
Summa 1720 16,2% 23,6% 27,7% 32,6% 7,8% 51,2% 48,8% 0,6% 0,5%

http://www.val.se