Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Oviksbygden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Oviksbygden 1392 16,1% 23,3% 28,3% 32,3% 6,5% 50,9% 49,1%   1,2%
Summa 1392 16,1% 23,3% 28,3% 32,3% 6,5% 50,9% 49,1% 1,2%

http://www.val.se