Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Storsjö-Åsarna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Storsjö-Åsarna 770 13,1% 25,2% 22,7% 39,0% 6,5% 52,6% 47,4% 0,1% 1,3%
Summa 770 13,1% 25,2% 22,7% 39,0% 6,5% 52,6% 47,4% 0,1% 1,3%

http://www.val.se