Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sveg V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sveg V 1147 18,7% 24,5% 20,8% 35,9% 8,0% 47,9% 52,1% 0,6% 1,0%
Summa 1147 18,7% 24,5% 20,8% 35,9% 8,0% 47,9% 52,1% 0,6% 1,0%

http://www.val.se